Αρχική   //   Προϊόντα   //   Εφαρμογές   //   Αεροδρόμια
 

Αεροδρόμια


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Η σήμανση στους αεροδιαδρόμους και τους περιβάλλοντες χώρους των αεροδρομίων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η καταπόνηση του οδοστρώματος από την κίνηση των αεροπλάνων και των οχημάτων απαιτεί ιδιαίτερης αντοχής εποξικά υλικά για την σήμανση. Τα προϊόντα Megapoxy ανταποκρίνονται πλήρως στις διεθνείς προδιαγραφές.

Οι αίθουσες επιβατών και οι αποθηκευτικοί και επισκευαστικοί χώροι απαιτούν ιδιαίτερη προστασία και καθαρισμό, τα οποία εξασφαλίζονται με τα προϊόντα της Dry-Treat.
Εφαρμογές

Φώτα διαδρόμου αεροδρομίου

Φώτα διαδρόμου αεροδρομίου

πληροφορίες
Σήματα διαδρόμου αεροδρομίου

Σήματα διαδρόμου αεροδρομίου

πληροφορίες
Επισκευή στοιχείων αεροδιαδρόμου

Επισκευή στοιχείων αεροδιαδρόμου

πληροφορίες
Movement joints

Movement joints

πληροφορίες
Πάκτωση στύλων υποστέγων

Πάκτωση στύλων υποστέγων

πληροφορίες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Πιστοποίηση 9001
ASTM INTERNATIONAL
Comply with ASTM standards
back to top